ประวัติส่วนตัวของสมาชิกวง COCKTAIL

ปัณฑพล ประสารราชกิจ

maxresdefault

ชื่อเล่นโอม

เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2528

อายุ 29 ปี

มีพี่น้อง 1 คน (เป็นคนโต)

ศาสนา : พุทธ

ส่วนสูง 171 cm

หนัก 64

งานอดิเรก : อ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นเกม เล่นดนตรี วาดรูป

ของสะสม : กางเกงยีนส์ ของเล่น

ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับประถม  : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน : อดีตอาจารย์ผู้ช่วย คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย

chao

ชื่อเล่น เชา

วันเกิด 28 ตุลาคม พ.ศ.2528

อายุ 28 ปี

มีพี่พี่น้อง 1 คน เป็นคนโต

ศาสนา พุทธ

ส่วนสูง 172 cm

น้ำหนัก 60

งานอดิเรก ดูหนัง,ฟังเพลง,ออกกำลังกาย,เล่นดนตรี,อ่านหนังสือ ถ่ายรูป

ของสะสม DVD, หนังสือ

ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล : อนุบาลเชาว์ดี

ระดับประถม – มัธยม : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษา : คณะโบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ โทมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ระดับปริญญาโท : MBA วิทยาลัยเซนท์เทริซ่าอินติ

ปัจจุบัน : กำลังเข้าศึกษาต่อที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์ระดับนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคบัณฑิต)

ประวัติการทำงาน : อาจาร์สอนวิชากีต้าร์คลาสสิคที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ, ตัดต่อเพลงละครเวที, ออกแบบโปสเตอร์, เล่น back up ให้ศิลปินทั่วไป

ฟิลิปส์ เปรมสิริกรณ์

phil

วันเกิด 29 ธันวาคม 2530

อายุ 26 ปี

มีพี่น้อง 3 คน เป็นคนกลาง

ศาสนา พุทธ

ส่วนสูง 168 cm

น้ำหนัก 63

งานอดิเรก เล่นฟุตบอล เล่นดนตรี ดูหนัง เลี้ยงสุนัข ฟังเพลง เล่นเกมส์ ทานpopcorn ท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษาระดับอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย โรงเรียนสารสาทพิทยาระดับประถม – มัธยม : โรงเรียนอัสสัมชัญระดับอุดมศึกษา : Bachelor of Business Administration ,Major marketing ,Concentration Integrated Marketing Communication,Assumption University

ประวัติการทำงานและผลงานที่ผ่านมา :

-กิจการขายชุดนอนและประเภทชุดประจำบ้าน โดยมีชื่อแบรนด์ว่า Take a Nap

-ศิลปินวง Johnny Runner

-Back up นักดนตรี event ต่างๆ

อัลบั้มผลงานเรียนนักเรียน-นักศึกษา Survival Kits 2005 , The Gaysir จำนวน 2 เพลง

เล่นดนตรี freelance ที่ Capri (K Village), After moon (เลียบทางด่วน-รามอินทรา), Paul Panich (RCA), กินลมชมสะพาน (สะพานพระราม8) , ร้านเพ้อ (โยธินพัฒนา 3) ,Heap พญาไท, White Beerd (CDC),Tree mango(กาญจนาภิเษก),

-GR staff, Boston Bright School

-การประกวดHot Wave Music Award ครั้งที่ 9 ผ่านเข้ารอบ10 วง สุดท้าย ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก วันที่ 11 กรกฎาคม 2547 ภายใต้วงชื่อว่า ” The Gaysir ” จากโรงเรียนอัสสัมชัญ

-รางวัลรองชนะเลิศการประกวด Music Contest : Folk Song , Senior High School Level ภายใต้การ arrange เพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 19 สิงหาคม 2548

-รางวัลชนะเลิศการประกวด Ac Music contest 2005

เกริกเกียรติ สว่างวงศ์ (Krirkkiat Sawangwong)

park

ชื่อเล่น ปาร์ค

เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

อายุ 26 ปีมีพี่น้อง 1 คน (เป็นคนเล็ก)

ศาสนา : พุทธ

ส่วนสูง 173 cm

หนัก 63

งานอดิเรก : ฟังเพลง,อ่านหนังสือ,ท่องเที่ยวทางรถไฟ(ฟรีเพื่อประชาชน)กับเพื่อนๆ

ของสะสม : หนังสือ, เหรียญสลึง และเหรียญ 50 สตางค์ เพราะหวังว่าซักวันหนึ่งจะนำเงินที่สะสมไว้ไปแลกเป็นธนบัตรมาใช้ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังคงเก็บสะสมอยู่ และยังไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปแลกเป็นธนบัตรมาใช้เสียที

ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีระดับประถม : โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารระดับอุดมศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะโบราณคดี สาขาวิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาฮินดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน : เคยมีประสบการณ์การเล่นดนตรีกลางคืนมาบ้างสมัยเรียนมัธยม, นักดนตรีสนับสนุนวง Cocktail ตำแหน่งกีต้าร์เบส

ที่มา: https://www.facebook.com/notes/cocktail/

Advertisements
By tit03866

ถวายพระพรวันพ่อ

ถวายพระพรวันพ่อ

rachinee

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 587) พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายคำว่า “พ่อ” ไว้ดังนี้

พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน

ในทางพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า “พ่อ” หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกมีใช้หลายคำ เช่น

– บิดา (พ่อ)

– ชนก (ผู้ให้กำเนิด)

– สามี (ผัวของแม่) เป็นต้น

วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่ พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ”

ที่มา  ถวายพระพร

พ่อของฉัน
พ่อของฉัน
จากวันนั้นถึงวันนี้มีแต่ให้
พ่อให้ลูกทุกสิ่งอย่างจริงใจ
ไม่ได้หวังสิ่งใดบ่ตอบแทน

พ่อรักและหวงห่วงลูกมาก
แม้ชีวิตจะลำบากมาสุดแสน
ชูธงนำทางสร้างแก่นแกน
พ่อหนักแน่นเฝ้าฟูมฟักสู้หลักชัยฯ
(กอบรัก)

1_1228486651

คำอวยพรวันพ่อ

ลูกอาจไม่ได้พูดคำนี้บ่อย ๆ
แต่ลูกจะไม่ปล่อยให้วันพ่อผ่านไป
โดยไม่บอกว่าพ่อมีความหมายต่อลูกมากแค่ไหน
ขอบคุณพ่อเหลือเกินที่เป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลก สุขสันต์วันพ่อครับ

ลูกอาจไม่ใช่ลูกที่ดีที่สุดในโลก
แต่นั่นก็ไม่อาจหยุดพ่อจากการเป็นพ่อที่ดีที่สุดได้
ขอบคุณเหลือเกินสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
และลูกขอโทษ หากเคยทำอะไรให้พ่อเสียใจที่ผ่านมา

e-card1

Words cannot describe how much you mean to me.

You have made my life seem like a dream.
You have made my life perfect. Happy Father’s Day Dad.

ไม่มีคำใดจะอธิบายว่าพ่อสำคัญกับลูกมากแค่ไหน
พ่อทำให้ชีวิตลูกเป็นเหมือนความฝัน
พ่อทำให้ชีวิตของลูกสมบูรณ์ สุขสันต์วันพ่อ

คำอวยพรวันพ่อ_คำบอกรักพ่อ13

By tit03866

เพลงใหม่ล่าสุด

เพลง คู่ชีวิต
คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน คือทุกอย่างเหมือนใจต้องการ
เธอเป็นนิทานที่ฉันอ่าน ก่อนหลับตาและนอนฝัน

เธอคือหัวใจ ไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียบเท่าเธอ
ช่างโชคดีที่เจอได้ตกหลุมรักเธอ ได้มีเธอเคียงข้างกัน

คงจะมีเพียงทำให้โลกนั้นหยุดหมุน เพียงเธอสบตาฉัน
คงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี­้ ตรงที่เธอ

เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการ
ฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจ
นั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใ­ด
ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว

เธอคือรักจริง ฉันยอมทิ้งทุกทุกอย่างเพียงเพื่อเธอ
ดั่งฟ้าให้มาเจอให้เธอคู่กับฉัน ให้เราได้เดินเคียงข้างกันนับจากนี้

(จะทุกข์หรือยามที่เธอนั้นสุขใจ
ยามป่วยไข้หรือสุขกายสบายดี
ฉันอยู่ตรงนี้และจะมีแต่เธอทุกวินาที
จะอยู่ใกล้ไม่ห่างไกล จะเคียงชิดไม่ห่างไป ไม่ไปไหน…)

เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอ เพียงเธอที่รอ
ฉันจะขอภาวนาต่อหน้าฟ้าอันแสนไกล
นั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใ­ด
เกิดชาติไหนฉันมีเธอ มีเธอเพียง..คนเดียว

By tit03866

Cocktail วงดนตรีคุณภาพ

ค็อกเทล(cocktail) วงดนตรีไทยคุณภาพ ที่มีผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง เพลง คุกเข่า และเพลง เธอ ที่สามารถสร้างกระแสเพลงฮิต รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองและมีคน Cover มากมาย

วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แต่ถ้าได้ยินเสียงเพลงของพวกเขาแล้วอาจจะตกหลุมรักได้ วง ค็อกเทล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 เป็นวงดนตรีที่มีคุณภาพ ร้องสด เล่นสดได้ดีเลย ค็อกเทลไม่เคยทำให้ผมผิดหวัง

กระผม ผู้จัดทำบล็อก เป็นคนที่ชอบฟังเพลงมาก ในยามว่างๆ ก้จะเปิดเพลงฟังและได้ตกหลุมรักผลงานเพลงของวงค็อกเทล จนผันตัวมาเป็น FC ของวงนี้เลย

Tit CT’FC

By tit03866

วง ค็อกเทล (Cocktail)

ค็อกเทล (Cocktail) เป็นวงดนตรีร็อกจากกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2545 เป็นศิลปินแนวคลาสสิกร็อก ออกจำหน่ายอัลบั้มแรก Cocktail เพื่อออกจำหน่ายในโรงเรียน และเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงอัลบั้ม 36,000 Miles Away from Here ในปี พ.ศ. 2547และเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวเพลงให้มีการผสมผสานกับดนตรีสังเคราะห์ในอัลบั้ม In the Memory of Summer Romance ในปี พ.ศ. 2551 และได้เซ็นสัญญากับสังกัดจีนี่เรคคอร์ดส ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ออกอัลบั้ม Ten Thousand Tears และในปัจจุบันค็อกเทลได้ออกอัลบั้มล่าสุดในชื่อ The Lords of Misery ในปี พ.ศ. 2557 ประกอบไปด้วยบทเพลงที่เป็นที่รู้จัก เช่น “คุกเข่า” “เธอ” เป็นต้น

cocktail

cocktail3

cocktail2

ที่มา : วิกิพีเดีย

By tit03866